Каталог Тольятти


Політика конфіденційності ADEMS

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика») являє собою правила використання сайтом - https://adems.ru/ [ТОВ «АДЭМС»] (далі - Оператор) персональної інформації Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі - Сайт) і в ході виконання Оператором будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлену ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи. Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні положення ПОЛІТИКИ

1.1. Справжня Політика розміщується в доступній в мережі Інтернет за адресою: https://adems.ru/, а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.2. Справжня Політика складена відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» № 152-ФЗ від 27 липня 2006 року, а також іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації у сфері захисту та обробки персональних даних і діє по відношенню до всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, що є стороною за цивільно-правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін до заголовку Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цій Політиці, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

2. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ, які обробляють САЙТ

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

2.1.1. інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2. дані, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;

2.1.3. інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація боку в рамках сервісів, угод і договорів із сайтом;

3.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання угод і договорів;

3.2.3. напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;

3.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

3.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

4.1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угода Сайту, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. ЗМІНА І ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, звернувшись до Сайту по контактам в розділі 9. «Контакти».

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

6. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ Фото COOKIE І ЛІЧИЛЬНИКІВ

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Яндекс має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7. ЗАХИСТ Персонально ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

7.1. Сайт вживає необхідних і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://adems.ru/.

9. КОНТАКТИ І ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИМ ЦИМ

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї Політики і використання своїх персональних даних Користувач має право направляти за адресою електронної пошти: info@adems.ru, за поштовою адресою: 445043, Російська Федерація, Самарська область, м Тольятті, вул. Комунальна, будинок 39, офіс 847А. Дата публікації: 11.09.2019 р


Заказ обратного звонка