Каталог Тольятти


ADEMS gizlilik politikası

Bu "Gizlilik Politikası" belgesi (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), Kullanıcı'nın kişisel bilgilerinin https://adems.ru/ [ADEMS LLC] (bundan böyle - Operatör) kullanımıyla ilgili kurallardır. Operatör ile aynı gruba ait kişiler, Operatörün (bundan böyle Site olarak anılacaktır) herhangi bir site, hizmet, hizmet, program, ürün veya hizmetini kullanımı sırasında ve Operatörün Kullanıcı ile herhangi bir anlaşma ve sözleşmeyi yürütmesi sırasında Kullanıcı hakkında bilgi edinebilir. Kullanıcının, listelenen kişilerden biriyle ilişkiler çerçevesinde kendisi tarafından ifade edilen Politikaya rızası, listelenen diğer tüm kişiler için geçerlidir.Siteyi kullanmak, Kullanıcının bu Politikaya koşulsuz rızası ve burada belirtilen kişisel bilgilerini işleme koşulları anlamına gelir; Bu koşullara uyulmaması durumunda, Kullanıcı Siteyi kullanmaktan kaçınmalıdır.

1. GENEL POLİTİKALAR

1.1. Bu Politika, İnternette şu adreste yayınlanır: https://adems.ru/ ve ayrıca Kullanıcı ile yapılan diğer sözleşmeler, kendi şartları tarafından açıkça belirtildiğinde.

1.2. Bu Politika, 27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı "Kişisel Veriler Hakkında" Federal Yasaya ve ayrıca Rusya Federasyonu'nun kişisel verilerin korunması ve işlenmesi alanındaki diğer düzenleyici yasal düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır ve Operatörün tüm kişisel verileri için geçerlidir. Medeni hukuk sözleşmesine taraf olan Kullanıcıdan alabilir.

1.3. Operatör, bu Politikada değişiklik yapma hakkına sahiptir. Politika başlığında değişiklik yapılırken son revizyon tarihi belirtilir. Politikanın yeni versiyonu aksi belirtilmedikçe, Politikanın yeni versiyonu web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

1.4. Hükümlerinin yorumlanması ve evlat edinme, yürütme, değiştirme ve fesih prosedürü dahil olmak üzere bu Politika, Rusya Federasyonu mevzuatına tabidir.

2. SİTE TARAFINDAN İŞLENEN KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

2.1. Bu Politikadaki kişisel bilgiler şu anlama gelir:

2.1.1. Kullanıcının kişisel verileri dahil olmak üzere, kayıt sırasında (bir hesap oluştururken) veya Siteyi kullanma sürecinde Kullanıcı tarafından bağımsız olarak sağlanan bilgiler. Site tarafından sağlanması için gerekli bilgiler özel bir şekilde işaretlenmiştir. Diğer bilgiler Kullanıcı tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlanır;

2.1.2. IP adresi, çerez verileri, Kullanıcının tarayıcısı (veya Siteye erişilen başka bir program) hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, Kullanıcının cihazına yüklenen yazılımı kullanarak kullanımları sırasında Siteye otomatik olarak iletilen veriler, Kullanıcı tarafından kullanılan ekipman ve yazılımın teknik özellikleri, Siteye erişim tarihi ve saati, istenen sayfaların adresleri ve diğer benzer bilgiler;

2.1.3. Site kullanım koşulları ile işlenmesi için sağlanan Kullanıcı hakkındaki diğer bilgiler.

2.2. Bu Politika yalnızca Sitenin kullanımı sırasında işlenen bilgiler için geçerlidir. Site, Kullanıcının Sitede bulunan bağlantılara tıklayabileceği üçüncü şahıs siteleri tarafından bilgilerin işlenmesini kontrol etmez ve bundan sorumlu değildir.

2.3. Site, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamaz ve yasal kapasitesini değerlendirme kabiliyetine sahip değildir.

3. KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

3.1. Site, mevzuatın kişisel bilgilerin kanunla belirlenen bir süre boyunca zorunlu olarak saklanmasını öngördüğü durumlar haricinde, yalnızca Hizmetlerin sağlanması veya Kullanıcı ile anlaşma ve sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve saklar.

3.2. Site, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla işler:

3.2.1. tarafın Site ile yapılan hizmetler, anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde belirlenmesi;

3.2.2. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş hizmetler ve hizmetlerin yanı sıra sözleşmelerin ve sözleşmelerin yürütülmesini sağlamak;

3.2.3. Sitenin kullanımına, sözleşmelerin ve sözleşmelerin yerine getirilmesine ve ayrıca Kullanıcıdan gelen taleplerin ve başvuruların işlenmesine ilişkin bildirimler, talepler ve bilgiler göndermek;

3.2.4. Sitenin kalitesinin iyileştirilmesi, Kullanıcı için kullanım kolaylığı, yeni hizmet ve hizmetlerin geliştirilmesi;

3.2.5. reklam materyallerinin hedeflenmesi;

3.2.6. anonimleştirilmiş verilere dayalı istatistiksel ve diğer çalışmalar yapmak.

4. KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İŞLENME ŞARTLARI VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

4.1. Kullanıcının kişisel bilgileriyle ilgili olarak, sınırsız sayıda kişiye genel erişim için Kullanıcı tarafından kendisiyle ilgili bilgilerin gönüllü olarak sağlanması durumları dışında, kullanıcının gizliliği korunur.

4.2. Site, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara aktarma hakkına sahiptir:

4.3.1. Kullanıcı bu tür eylemlere onay vermiştir;

4.3.2. Aktarım, Kullanıcının belirli bir hizmeti kullanması veya Kullanıcı ile belirli bir anlaşma veya sözleşmeyi yerine getirmesi için gereklidir;

4.3.3. Transfer, Sitenin kendisinin işleyişi ve performansı için gereklidir;

4.3.4. Aktarım, Rusya tarafından veya diğer geçerli yasalar tarafından, yasayla belirlenen prosedür çerçevesinde sağlanır;

4.3.5. Bu tür bir devir, satışın veya başka bir iş devri işleminin bir parçası olarak (tamamen veya kısmen) gerçekleşirken, kendisi tarafından alınan kişisel bilgilerle ilgili olarak bu Politikanın şartlarına uyma yükümlülüklerinin tamamı devralana aktarılır;

4.3.6. Kullanıcının Site Kullanıcı Sözleşmesini, bu Politikayı veya belirli hizmetlerin kullanım koşullarını içeren belgeleri ihlal etmesi durumunda Site'nin veya üçüncü kişilerin haklarını ve meşru menfaatlerini koruma imkanını sağlamak için.

4.3.7. Kullanıcının kişisel bilgilerinin kişisel olmayanlaştırma yoluyla işlenmesi sonucunda, Site adına araştırma, iş yapma veya hizmetlerin sağlanması için üçüncü bir tarafa aktarılan anonim istatistiksel veriler elde edilmiştir.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI. ZORUNLU VERİ DEPOLAMA

5.1. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan kişisel bilgileri istediği zaman değiştirebilir (güncelleyebilir, ekleyebilir) bölüm 9. "Kişiler" deki ilgili kişiler aracılığıyla Site ile iletişime geçebilir.

5.2. Madde 5.1'de sağlanan haklar. Bu Politikanın kapsamı yasal gerekliliklere uygun olarak sınırlandırılabilir. Örneğin, bu tür kısıtlamalar, Sitenin, Kullanıcı tarafından değiştirilen veya silinen bilgileri kanunla belirlenen süre boyunca kaydetme ve bu bilgileri yasal olarak belirlenmiş prosedüre uygun olarak bir devlet kurumuna aktarma yükümlülüğü sağlayabilir.

6. ÇEREZLER VE SAYAÇLAR KULLANILARAK KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Site tarafından Kullanıcının ekipmanına ve Kullanıcının Siteye ilettiği çerezler, Site tarafından Kullanıcıya kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, Kullanıcıya istatistiksel ve araştırma amacıyla gösterilen reklamları hedeflemek ve Siteyi geliştirmek için kullanılabilir.

6.2. Kullanıcı, İnternet'teki siteleri ziyaret etmek için kullandığı ekipman ve yazılımın, çerezlerle (herhangi bir site veya belirli siteler için) işlemleri yasaklamanın yanı sıra önceden alınan çerezleri silme işlevine sahip olabileceğini anlar.

6.3. Yandex, belirli bir hizmetin veya hizmetin sağlanmasının ancak Kullanıcı tarafından çerezlerin kabulüne ve alınmasına izin verildiği takdirde mümkün olduğunu belirleme hakkına sahiptir.

6.4. Çerezin yapısı, içeriği ve teknik parametreleri Site tarafından belirlenir ve Kullanıcıya önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6.5. Site tarafından yerleştirilen sayaçlar, Kullanıcının çerezlerini analiz etmek, Site'nin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgileri toplamak ve işlemek için ve ayrıca Sitenin bir bütün olarak çalışabilirliğini veya özellikle bireysel işlevlerini sağlamak için kullanılabilir. Sayaçların teknik parametreleri Site tarafından belirlenir ve Kullanıcıya önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7. KİŞİSEL KULLANICI BİLGİLERİNİN KORUNMASI

7.1. Site, Kullanıcının kişisel bilgilerinin yetkisiz veya kazara erişiminden, imha edilmesinden, değiştirilmesinden, bloke edilmesinden, kopyalanmasından, dağıtılmasından ve üçüncü şahısların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri almaktadır.

8. GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

8.1. Site, bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mevcut baskıda değişiklik yaparken, son güncellemenin tarihi belirtilir. Politikanın yeni versiyonu aksi belirtilmedikçe, Politikanın yeni versiyonu yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Mevcut baskı, https://adems.ru/ adresinde sürekli olarak mevcuttur.

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ İLETİŞİM VE SORULAR

9.1. Bu Politika ve kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili tüm öneri, soru, soru ve diğer talepleri, Kullanıcının e-posta adresine: info@adems.ru, posta adresine: 445043, Rusya Federasyonu, Samara Bölgesi, Togliatti, st. Kommunalnaya, ev 39, ofis 847A. Yayın tarihi: 11.09.2019


Заказ обратного звонка